0915 719 219 Košická 49, 821 08 Bratislava Po-Pi: 9.00 - 16.00
Návrhy
Cena:
390 €
1.Úvod, informácie o štúdiu + úvodné video2.Príslušná legislatíva3.Faktory ovplyvňujúce zdravie Záverečná prácaODPORÚČANÁ LITERATÚRA A INÉ ZDROJE
Cena:
390 €

Kurz Výživový poradca (online)

Dôvody, prečo sa prihlásiť do kurzu Výživový poradca - online

 • Získate komplexný pohľad na problematiku výživy.

 • Kurz obsahuje 44 lekcií a 5 priebežných + 1 záverečný test z oblasti fyziológie, biochémie, potravinárstva, psychológie poradenstva a praktických zručností, v celkovom rozsahu 50 študijných dní.

 • Lekcie priebežne aktualizujeme a dopĺňame v súlade s najnovšími vedeckými a praktickými poznatkami. Lekcie budú priebežne doplnené prednáškami o forme videí.

 • Celé štúdium prebieha on-line, tzn. bez nutnosti dochádzania na prednášky. Študujete v kľude z domu, časový rozsah prispôsobujete svojim možnostiam.

 • Sme vám k dispozícii po celú dobu štúdia.

 • Aj po dokončení kurzu vám budú dostupné všetky absolvované lekcie.

 • Získate prednostný zvýhodnený prístup k unikátnemu výživovému programu Nutriplan by Zuzana Líšková® ako aj k ďalším kurzom v našej ponuke.

 • Kurz je svojim rozsahom jedinečný na slovenskom trhu. 

Nadštandardný servis pre absolventov - výživových poradcov

Naša filozofia je, že absolvent nie je náš konkurent, ale kolega. Pokiaľ s výživovým poradenstvom začínate, pomôžeme vám s prekonávaním prekážok v podnikaní. Po absolvovaní nášho kurzu budete mať k dispozícii zvýhodnený prístup k unikátnemu výživovému programu Nutriplan by Zuzana Líšková®.


Informácie o štúdiu

Štúdium prebieha online formou. Študijné lekcie budete mať k dispozícii po splnení podmienok (registrácia na www.skolavyzivy.sk, zaplatenie faktúry), kedy získate prístup do študijnej časti. Lekcie budete dostávať k dispozícii postupne, každý pracovný deň jednu. Jednotlivé tematické okruhy vám budú sprístupnené vždy po úspešnom vykonaní priebežného testu predchádzajúcej časti. Kurz môžete robiť vo vlastnom tempe. Texty budete mať k dispozícii doživotne, ale jeho ukončenie (vykonanie záverečnej skúšky a získanie certifikátu) je potrebné absolvovať do 12-tich mesiacov od jeho spustenia, v opačnom prípade nebudete mať nárok na získanie certifikátu. Študijné texty budeme v súlade s najnovšími poznatkami priebežne aktualizovať a obohacovať videami a prednáškami. Vzorovú lekciu nájdete tu.

Ako štúdium prebieha?

 1. Registrácia

Po registrácii na stránke www.skolavyzivy.sk objednáte a zaplatíte kurz Výživový poradca a my vám doručíme faktúru na zaplatenie. Po zaplatení kurzu získate vstup (link) do študijnej časti.

 1. Študijné lekcie

Od momentu kedy získate vstup do študijnej časti sa vám každý pracovný deň zobrazí/sprístupní nová lekcia. K sprístupneným textom je možné sa vracať, nie je podmienkou aby ste študovali každý deň.

 1. Priebežné testy

Po ukončení tematického celku sa vám sprístupní priebežný test. Bude obsahovať 25 otázok s možnosťami (jedna správna odpoveď). Pre prístup k ďalšej tematickej časti je potrebné absolvovať test s minimálne 80%-nou úspešnosťou (minimálne 20 správnych odpovedí), na jeho vykonanie budete mať k dispozícii 3 pokusy. V prípade, že sa vám ani na tretí pokus nepodarí priebežný test úspešne absolvovať, nasledujúce pokusy vám budú sprístupnené najskôr po siedmich dňoch, ktoré budete mať k dispozícii na doštudovanie tematického celku.

 1. Záverečný test

Po úspešnom absolvovaní štúdia (úspešné absolvovanie všetkých priebežných testov) vám bude sprístupnený záverečný test, ktorý bude obsahovať 50 otázok s možnosťami (jedna správna odpoveď). Na absolvovanie kurzu je potrebné vykonanie záverečného testu s 90%-nou úspešnosťou, t.j. minimálne 45 správnych odpovedí. Na jeho vykonanie budete mať dva pokusy (druhý pokus vám bude sprístupený na druhý deň po prvom neúspešnom pokuse).

 1. Záverečná práca

Súčasťou ukončenia štúdia je po úspešnom absolvovaní záverečného testu vypracovanie záverečnej práce – vypracovanie vzorového jedálnička na 3 dni pre konkrétnu osobu podľa zadania. Vašu prácu vyhodnotíme do 10 pracovných dní od jej nahratia do systému.

 1. Certifikát

Po úspešnom splnení všetkých podmienok získate Certifikát o absolvovaní kurzu Výživový poradca, ktorý vám pošleme vo forme pdf.

 1. Poradňa

Počas celej doby štúdia nás v prípade vašich otázok môžete kontaktovať na mailovej adrese info@skolavyzivy.sk.

 

V cene kurzu získate

 • 44 študijných lekcií s doživotným prístupom

 • certifikát o absolvovaní kurzu, na základe ktorého budete môcť vykonávať prax výživového poradcu

 • prednostný zvýhodnený prístup k unikátnemu výživovému programu Nutriplan by Zuzana Líšková®

 • zvýhodnený prístup ku všetkým našim budúcim kurzom

 • našu pomoc a podporu – chceme s vami byť v kontakte a kedykoľvek vám radi poradíme a pomôžeme.

 

Naša dlhoročná prax výživového poradenstva a každodenná práca s klientami nás presvedčila, že poskytovanie služieb v oblasti výživy a zdravého životného štýlu nie je možné bez kvalitného vzdelávania. Na trhu je k dispozícii niekoľko kurzov výživového poradenstva a certifikát v tejto oblasti je možné získať doslova za víkend. Sme presvedčené, že v oblasti výživy nie je možné poskytovať kvalitné služby bez znalostí z viacerých oblastí: fyziológie, anatómie, biochémie, potravinárstva, psychológie a bez schopnosti ich prepájania v praxi.

Cieľom kurzu Výživový poradca je naučiť vás vnímať stravu a životný štýl celostným (holistickým) spôsobom. Získate informácie o výžive človeka pochádzajúce z aktuálnych poznatkov západnej, dôkazmi overenej medicíny. Naučíte sa pokročilé zručnosti výživového poradenstva: použitie rôznych diagnostických metód, určenie metabolického typu človeka a zostavenie jedálnička. Získate vedomosti o rôznych stravovacích režimoch, výživových smeroch a trendoch vo výžive. Zorientujeme vás v súvisiacej legislatíve.

Náš kurz je vhodný pre úplných začiatočníkov ako aj pre odborníkov. Je vhodný pre doplnenie vedomostí lekárov, fyzioterapeutov, pracovníkov v stravovaní, trénerov a všetkých, ktorí sa rozhodli pre profesiu výživového poradcu. Rovnako užitočný je pre každého, kto sa chce naučiť zdravšie stravovať, resp. porozumieť výhodám a nevýhodám alternatívneho spôsobu stravovania.

Tešíme sa, že ste si vybrali náš kurz a veríme, že vám pomôže vo vašom osobnom a profesionálnom rozvoji. 

Tešíme sa na nových kolegov!

 

Vilma Vitteková & Zuzana Líšková

výživové poradkyne, konateľky, partnerky, lektorky a priateľky

Škola výživy s.r.o.